Về Phòng khám Đa khoa Việt Nhật

Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội.

Phòng khám đa khoa Việt Nhật ứng dụng những thành tựu vĩ đại của cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối và tối ưu hóa mọi nguồn lực sẵn có của hệ thống Y tế Việt Nam; không ngừng đổi mới, sáng tạo, kiến tạo động lực và các nguồn lực mới, góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống, đặc biệt nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế trong môi trường hội nhập.

Liên tục đổi mới, hoàn thiện công cụ đánh giá năng lực, nền tảng kỹ thuật và công cụ can thiệp chuyên môn nghiệp vụ, làm cơ sở cho hoạt động lựa chọn, xây dựng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, chuyên nghiệp của Phòng khám đa khoa Việt Nhật.

Cam kết từ chúng tôi

  • Tôn trọng con người - Phòng khám đa khoa Việt Nhật lấy việc tôn trọng con người, sức khỏe là tiêu chí tiên quyết cho mọi hành động để không ngừng phấn đấu xây dựng và hoàn thiện hệ thống.
  • Không ngừng hướng thiện - Mọi hoạt động của Phòng khám đa khoa Việt Nhật dựa trên nền tảng tinh thần thái độ phục vụ người bệnh và nhân dân vô điều kiện,tình yêu thương con người sâu sắc, với trách nhiệm lương tâm, đạo đức nghề nghiệp cao nhất, nhất quán tinh thần Lương Y Như Từ Mẫu.
  • Đảm bảo công bằng - Không phân biệt đối xử giàu nghèo, địa vị, tôn giáo, chủng tốc, không lợi dụng, trục lợi, không qua loa, chối bỏ xem nhẹ người nghèo khó.

Đội Ngũ Bác Sĩ

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành GS, TS, BS, ĐDV ưu tú nhất của hệ thống y tế
luôn sẵn lòng tận tâm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bạn ở mọi lúc mọi nơi.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: